En karriärplan styr in dig på rätt kurs

Foto: Anna-Lena Ahlström

Jobbar du och känner att det viktigaste i ditt yrkesliv är att få kompetensutveckling och lära dig nytt? Då är du inte ensam. Gör en karriärplan så blir målen tydliga.

Resultaten från Mitt i karriären barometern på 40-55-åringar som Yougov och Folkuniversitetet nyligen gjort, är tydliga. Den viktigaste drivkraften för oss på jobbet är att lära oss nya saker och personlig utveckling. Samtidigt är vi vilse. Hela 56 procent vill byta jobb men bara 14 procent söker aktivt. Vi vet att vi vill vidare, vi vill utbilda oss, men inte riktigt hur vi ska hitta rätt.

Hitta rätt kurs för din kompetensutveckling

– Många har svårt att komma vidare för att man inte vet vad man vill. För att göra en karriärplan på egen hand krävs en god självinsikt. Jag rekommenderar att man tar hjälp av en karriärcoach och följer en tydlig metod för att göra en karriärplan, säger Charlotte Hågård, karriärexpert och just nu aktuell med den nya boken ”Stick ut”.

Genom att analysera sig själv och omvärlden i en karriärplan blir det lättare att nå kortsiktiga och långsiktiga mål. De grundläggande frågor är: Vad vill jag jobba med på kort respektive lång sikt? Hur ser den framtida arbetsbeskrivningen ut och hur bör jag utvecklas för att nå dit? Vad har jag och vad saknar jag?

–  Jag brukar arbeta enligt metoden inåt, utåt, framåt.  Man måste börja med sig själv och hitta sin professionella yrkesidentitet för att sedan gå vidare och titta på omvärlden, vad som krävs och hur jag uppfattas där.  Slutligen handlar det om hur man ska utveckla sig och sitt personliga varumärke, och hur man bäst förpackar den på till exempel Linkedin, säger Charlotte Hågård.

Läs Mitt i karriären barometern:

Mitt i karriären_barometern_höst2014.pdf (1067,9 Kb)

Grundstenarna i en karriärplan

INÅT
Första steget börjar med dig själv och att hitta din professionella yrkesidentitet. Vilka kompetenser och färdigheter har jag idag? Av det jag gör på jobbet idag, vad är det jag tycker är roligast och är bäst på? Vad vill jag göra mer av, vad vill jag ta bort? Vilka är mina drivkrafter?

UTÅT
Nästa steg är att blicka utåt, hur ser marknaden ut, den ideala arbetsgivaren eller den ideala kunden. Kartlägg ditt nätverk, vem kan hjälpa dig att nå dina mål. Intervjua konkreta aktörer, gör så kallade informationsintervjuer för att få en bild av vad som krävs och hur bilden av dig idag tas emot.

FRAMÅT
Vilka steg behöver du ta för att nå dina kortsiktiga och långsiktiga mål? Vilka kurser behöver du gå för att din profil ska matcha din målbild? Vad behöver du göra för att förpacka dig själv på ett bra sätt och marknadsföra ditt varumärke?

Mitt i karriären barometern

Siffror:

56 % vill byta jobb
33 % vill byta yrkesroll
66% kan tänka sig att ta ledigt några timmar i veckan för att gå en utbildning eller kurs 
11 % vill börja studera på deltid
1 % vill börja studera på heltid
12 % vill starta eget vid sidan av jobbet och 7 % på heltid

Huvudsakliga drivkrafter i yrkeslivet
Störst: Lära mig nya saker 52 %
Fortsätta min personliga utveckling 47 %
Få högre lön och bättre förmåner 43 %
Minst: Uppnå chefskap/ledande befattning 4 %   
Bli befordrad 3 %

*Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Folkuniversitetet i Stockholm. Under perioden 5-8 augusti 2014 har sammanlagt 2016 intervjuer genomförts med förvärvsarbetande i åldern 40-55 år. 

Relaterat

Fråga SYV