Så bygger du ditt varumärke medan du pluggar

Foto: Sara Rywe

Att engagera sig i det man brinner för och dela med sig av sin kunskap till andra. Det är två hörnstenar i byggandet av ditt personliga varumärke. Och studietiden är en utmärkt plattform för detta.

Sara Rywe, 24 förstod tidigt kraften i att aktivt arbeta med sitt personliga varumärke. Den insikten har tagit henne från flickrummet i en liten ort i Dalarna, via Handelshögskolan i Stockholm till ett väntande jobb som managementkonsult på McKinsey i Stockholm. 

– Jag växte upp i Orsa med en ensamstående mamma och utan akademisk bakgrund. För att kunna göra det som mamma tidigt lärde mig att jag var kapabel till så var jag tvungen att  bygga mitt personliga varumärke. 

Sedan hon som 20-åring kom in på Handelshögskolan har hon inte direkt suttit still i skolbänken. Vid sidan av pluggandet har hon bland annat startat ett socialt företag i Bangladesh, hon har varit ordförande i en entreprenörskapsförening på skolan, engagerat sig i ett nätverk för unga kvinnor i karriären och kandiderat till ordförandeposten i studentkåren. Under sin lediga tid jobbar hon som föreläsare och moderator. 

Engagemanget har gett positiv publicitet och skapat en bild av vem hon är som person. 

–  Det personliga varumärket handlar om vad man väljer att tacka ja och nej till. Vilka möjligheter som man tar vara på. Det kan handla om att föreläsa, försöka vara involverad i initiativ som man tror på och bara vara genuint nyfiken på andra människor.

Under valkampanjen till ordförandeposten i studentkåren fick hon ett halvårs intensivt träning i konsten att marknadsföra sig själv. 

– Det är fortfarande det största jag gjort. Mitt budskap var att jag hade en bakgrund som skilde sig från den traditionella Handelsstudentens och att jag därför kunde locka fler som mig att söka. Jag blev inte ordförande, men man måste våga misslyckas. Jag kom absolut inte tomhänt ur det. 

Tips

Var dig själv

Försök inte att passa in i modellen som du tror att företagen söker, utan våga istället visa vem du faktiskt är. Det vinner både du och arbetsgivaren på.

"Relationer" i stället för "kontakter"

När du engagerar dig och gör saker tillsammans med andra, skapas naturliga relationer, som inte kan ersättas av kontakter i sociala medier.

Dela med dig

Genom att bjuda på din kunskap, till exempel genom en blogg eller föreläsningar, blir du relevant för andra och stärker du bilden av vem du är.

VÄLKOMMEN

Fysiska möten och relationer som får växa fram är viktigt när man bygger sitt personliga varumärke. Men den som vill maxa sina jobbchanser bör också se löver sina profiler i sociala medier. Mer om detta i nästa veckas tidning. 

NYHETER

CSN och universiteten åtnjuter ett högt förtroende hos svenskar. Det visar  Svenskt kvalitetsindex som varje år tar tempen på svenskarna inställning till olika typer av samhällsservice. Även gymnasieskolan får bra betyg. Sämst i klassen är Arbetsförmedlingen.

Omkring 100 000 utlandsfödda akademiker i Sverige har ett jobb de är överkvalificerade för. Samtidigt har andelen som jobbar inom den här gruppen ökat från 58 till 71 procent mellan 2005 till 2013, enligt en analys från Arbetsförmedlingen.

CITAT

”När det kommer till hur kön kan komma att påverka lönen svarar 88 procent av kvinnorna att deras kön kommer påverka lönen till det sämre.”

Svenska juridikstudenter har låga förväntning på jämställdheten inom sin yrkeskår, enligt  stiftelsen Allbrights rapport ”Kvinnor arbetar, män gör karriär”.

Fråga SYV