Svårare att få stipendier för att plugga i Sverige

Antalet utländska studenter som söker sig till svenska universitet ökade med 25 procent under förra läsåret. Men nu blir det svårare att söka stipendier för utländska studenter, vilket riskerar att vända trenden. 

Efter att studieavgifter för utländska studenter infördes 2011 förlorade svenska universitet och högskolor 80 procent av studenterna från länder utanför EU/EES och Schweiz. Men den senaste statistiken från Universitetskanslerämbetet, UKÄ, och Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att utvecklingen vänt.

– Lärosätena har gjort sin läxa och börjat att aktivt arbeta med rekrytering. Bäst har Chalmers, KTH, Lunds universitet och högskolan i Jönköping lyckats, säger Mikaela Almerud, ansvarig för högskolefrågor vid Svenskt Näringsliv. 

Men med Svenska Institutets besked i förra veckan om att stipendier för studenter från utvecklingsländer dras in nästa år, kommer många resurssvaga talanger att tvingas välja bort Sverige. 

KTH-studenten Mohammad Gofran Chowdhury är en av nästan 80 studenter från Bangladesh som fått stipendiet.

– KTH har ett gott rykte bland ingenjörsstudenter i Bangladesh och många söker sig hit.  Så det här beskedet är väldigt olyckligt för sådana som oss, även om jag inte drabbas personligen.

Han tror att utbytet mellan länderna kan skapa bättre förutsättningar för att lösa klimatfrågan. 

– Min utbildning kan skapa relationer mellan det svenska och Bangladeshiska samhället. Jag tror att energifrågan måste lösas genom att skapa sådana relationer mellan flera olika länder. Det är ett globalt problem. 

Faktaruta

Viktigt med stipendier

Tillgång till stipendier är en viktigt för att locka utländska studenter. Internationella rankningar och tillgång till unika program är andra framgångsfaktorer, enligt Boston Consulting Group.

Trendigt att plugga i Asien

Storbritannien, Danmark och Polen är populärast när svenska studenter reser utomlands för att plugga, enligt UKÄ:s rapport. Men Nordamerika och Asien har ökat i popularitet de senaste åren.

Fler kvinnor pluggar utomlands

Läsåret 2013/14 var 59 procent av de svenska studenterna som pluggade utomlands kvinnor och 41 procent var män. Bland de inresande studenterna var 52 procent kvinnor och 48 procent män, enligt UKÄ.

VÄLKOMMEN

De har talang och en enorm motivation och de lär sig det svenska systemet medan de pluggar. Att allt fler utländska studenter söker sig till Sverige borde vara en jackpot för svenska arbetsgivare. Låt oss hoppas att utvecklingen håller i sig, trots indragna stipendier!

NYHETER

Allt inte kommunaliseringens fel

Det går inte att enbart skylla de fallande skolresultatet hos svenska elever på kommunaliseringen och privatiseringen av skolan. Det framgår av en ny omfattande rapport som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering,  IFAU, gjort. Den negativa utvecklingen påbörjades redan innan dessa reformer genomfördes på 90-talet. 

Fortsatt snedrekrytering till högskolan

38 procent av nybörjarna yngre än 35 år i den svenska högskolan läsåret 2013/14 har föräldrar som är högutbildade, det vill säga att åtminstone en av föräldrarna har en minst treårig eftergymnasial utbildning. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet och Statistiska centralbyrån.

Fem ”uddakurser” underkänns

Fem av de 28 så kallade uddakurser – kurser som inte leder till examen – som ges vid svenska universitet och högskolor håller inte måttet i Universitetskanslerämbetets årliga granskning. Nu har de lärosätena som kritiserats ett halvår på sig att rätta till bristerna. 

Fråga SYV