Du vet inte vilket gymnasium du ska välja

Vet du fortfarande inte vilket gymnasieprogram du ska välja? Då börjar det bli bråttom. Arbetsförmedlingens prognos över vilka utbildningar som är hetast om fem och tio år kan vara en bra vägledning. 

Framtiden ser generellt ljus ut för de niondeklassarna som nu står inför sitt gymnasieval. Det visar Arbetsförmedlingens nya rapport "Var finns jobben?".

– Vår bedömning är att det inom många yrken inte kommer att finnas tillräckligt med arbetskraft för att tillgodose arbetsgivarnas behov. Det handlar företrädesvis om jobb på eftergymnasial nivå, men också de yrkesförberedande programmen ger goda chanser, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Sök bland alla gymnasieutbildningar 2015

Bland yrken på eftergymnasial nivå, som alltså kräver att man väljer ett gymnasieförberedande program, ger datayrken fortsatt mycket goda jobbmöjligheter på fem och tio års sikt. Likaså pedagogiska yrken som fritidspedagog, förskollärare samt lärare i grundskola och gymnasium. Bland vårdyrken är läkarutbildning ett starkt kort samt hela spektrat av sjuksköterskeutbildningar.

Att läsa ett program på gymnasiet som öppnar för ingenjörsstudier på högskolenivå är också ett bra val för den som vill vara säker på att få jobb.

– Merparten av alla de ingenjörsyrken som finns på arbetsmarknaden ger mycket goda jobbmöjligheter.

Men även för den som vill börja jobba direkt efter gymnasiet är utsikterna goda, förutsatt att man väljer ett yrkesförberedande program.

Fordons- och transportprogrammet, Bygg- och anläggning, Industritekniskt program och, inte minst, Omvårdnadsprogrammet är de program som ger tydligt goda möjligheter på arbetsmarknaden. Industriell tillverkning är det enda där efterfrågan fortsätter att falla.

Störst chans att få jobb om fem och tio år

Eftergymnasial nivå:

Andra utbildningsnivåer:

Tuffast konkurrens om jobben om fem och tio år:

Sök bland alla gymnasieutbildningar 2015

Faktaruta

16 februari är deadline för de som står inför sitt gymnasieval. Det finns sammanlagt 18 nationella program att välja mellan, varav sex högskoleförberedande och 12 yrkesinriktade program. Läs mer om de olika gymnasieutbildningarna på Allastudier.se

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV