Rekord i antal ansökningar

Över 300 utbildningar har beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan. Söktrycket har aldrig varit så stort.  

Det var ett rekordår när det gäller antalet ansökningar om att bedriva YH-utbildningar, en ökning på 13 procent. Dessutom var det rekord i antalet ansökningar med mycket hög kvalitet, enligt myndigheten.

Flest platser beviljas inom utbildningsområdena Ekonomi, administration och försäljning (1 816 platser/utbildningsomgång), Teknik och tillverkning (1 598 platser/utbildningsomgång), följt av Data/IT (1 568 platser/utbildningsomgång).

Exempel på nya yrkesroller som tillkommit i denna ansökningsomgång, och som inte tidigare utbildats inom yrkeshögskolan, är bland annat E-Trainer: Utbildare med IKT-kompetens, Mejeritekniker/Dairy technologist och Reläskyddsspecialist. 

Fråga SYV