Case: Nackademin har skickat sin sista katalog

Nackademin är en av Sveriges största yrkeshögskolor som historiskt har lutat sig mycket mot traditionell marknadsföring. De senaste åren har skolan däremot satsat mer på digital kommunikation och sociala medier. Nackademin har skickat sin sista katalog och samtidigt ökat antalet ansökningar med 12 %.
-Man måste hela tiden förändra och revidera sin kommunikation genom att följa målgruppen, menar Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin.

– Att börja arbeta för att ge upp katalogen var det första som jag gjorde när jag tillträdde, säger Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin, och fortsätter:
– Att sluta skicka ut katalogen var inte så läskigt som man kan tro. Det handlar i slutändan om värde för pengarna och jag såg att vi kunde nå mycket bättre effekt genom att fördela katalogpengarna till digitalt, primärt på digitala kampanjer och en ökad digital närvaro. Men det var en process att få igenom det internt. 

Generellt sett tycker Martina att det finns en rädsla kring att testa nya marknadsföringsgrepp. Det är lätt att luta sig mot ”det som alltid har fungerat”.
 – Man kanske inte behöver vara så radikal som jag var när jag tillträdde, men man måste hela tiden förändra och revidera sin kommunikation genom att följa målgruppen. 

Inför förra ansökningsperioden fick Nackademin många IT-utbildningar beviljade, vilket gjorde att fokus för kommunikationen hamnade där. Kommunikationsbyrån Rodolfo kopplades in och kom tillbaka med en kreativ kampanj som skulle få viral spridning. 
– Vi noterade att det fanns en viss rädsla för att hoppa på IT-utbildningar, eftersom många kanske tror att man behöver vara programmerare för att jobba med IT, konstaterar Adam Lundberg på Rodolfo och fortsätter:
– Vi ville visa att IT är väldigt brett och vi ville slå ett slag för att det inte behöver vara så långt steg från att vara digital konsument till att vara digital producent. Alla är ganska internetvana i Sverige och det var den insikten som blev grunden till kampanjen ”Surfkollen”, en tjänst för att se din internethistorik.

Genom tjänsten kunde användarna få koll på sina surfvanor under en vanlig vecka och kunde skapa en ”surfselfie” att dela i sociala medier. Kampanjen nådde 60.000 besökare och fick stort genomslag i tidningar, både i Sverige och utomlands. Antalet ansökningar till Nackademins utbildningar ökade dessutom med 12% mot föregående år.

Faktaruta

Martinas 3 tips 

  1. Använd befintliga studenter i marknadsföringen, kanske genom att studenter bloggar eller tar över instagram-kontot en vecka. De befintliga studenterna är det bästa sättet att ge en trovärdig och ärlig bild av utbildningen.
  2. Som utbildare är det klokt att bjuda på kunskap. Personer som söker olika utbildningsalternativ hungrar efter information. Varför inte intervjua en undervisande konsult om ett specifikt ämne för att skapa intresse?
  3. I marknadsföringsarbetet är det bra att samla kreativa personer från organisationen som kan komma med kreativa idéer. Forma ett internt team som träffas några gånger per år och bollar.
Fråga SYV