Därför kan det löna sig att plugga på sommaren

Foto: Henry Lundholm

Fördelarna med att plugga på sommaren är många. Du slipper söka sommarjobb och kan förkorta vägen till examen. Men kurserna har blivit färre med åren.

Nu har webbantagningen till 390 sommarkurser öppnat på svenska högskolor och universitet. Det är 10 procent färre kurser än förra året och en halvering av antalet kurser sedan fyra, fem år tillbaka, enligt en rapport från politiskt obundna fackorganisationen Saco studentråd. Samtidigt har söktrycket ökat. 

Hitta sommarkurser på universitet och högskola

Hitta sommarkurser på folkhögskola

Det är något som oroar den partipolitiskt obundna fackorganisationen Saco studentråd. I en rundring­ning som de gjort var samt­liga partier positiva till ett ökat utbud av sommarkurser. Ändå fortsätter de att minska. 

– I regeringens budgetproposition anges en tydlig vilja att stärka utbudet av relevanta sommarkurser, men öronmärkta pengar saknas. Tidigare öronmärkta satsningar har direkt lett till fler sommarkurser, säger Kristin Öster, på Saco studentråd. 

Tack vare två sommarkurser i ekonomisk historia kunde Joanna Blossner, 23, kvittera ut en kandidatexamen en termin ­tidigare än beräknat. Nu har hon bara några veckor kvar till en kandidatexamen i internationella rela­tioner. 

Men hon är rastlös och hade gärna velat komma i mål ännu tidigare med studierna. 

– Det vore bra om det fanns fler kurser som jag kunnat räkna in i min examen. Jag hade gärna gjort det igen, men det finns för få kurser att välja mellan. 

Till hösten drar hon till Taiwan för att bygga på sin utbildning i internationella relationer med en mastersexamen. Innan dess hade hon velat grunda med en kurs i kinesiska.

– Det fanns inte på universitetet här så nu ska jag försöka hitta en sådan kurs utomlands i sommar.

Fråga SYV