Bönder nöjdaste Yh-eleverna

Foto: Istockphoto

Nio av tio är nöjda med sin Yh-utbildning. Lantbrukare och djurvårdare är nöjdast. 

Nio av tio tidigare elever är nöjda med sin YH-utbildning. Det visar en enkätundersökning som Myndigheten för yrkeshögskolan gjort, där 11 300 elever som tagit examen 2013 fått svara på frågor om sin utbildning. Allra nöjdast var de som utbildat sig inom lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske samt hälso- och sjukvård och socialt arbete. Minst nöjda är elever som gått utbildningar inom Data/IT samt Teknik och tillverkning. 

Eleverna har också fått frågor om de har jobb samt hur väl deras jobb motsvarar den utbildning de gått. 87 procent av de som läst en yrkeshögskoleutbildning hade jobb året efter examen. Drygt hälften uppger att de har arbete hos den arbetsgivare de gjort sin praktik hos under utbildningen.

LÄS MER: Utbildningarna som leder flest i jobb

Av de som har ett jobb svarar 57 procent att arbetet ligger helt i linje med den utbildning de gått. 88 procent uppger att de har ett arbete som till viss del överensstämmer med utbildningen.

Läs hela rapporten om vilka Yh-utbildningar som ledde till jobb

YH-utbildningar som ger flest nöjda elever

Fråga SYV