Såhär skapar du en kreativ arbetsmiljö

I arbetsmiljöer med utrymme för sociala möten tenderar stämningen att vara bättre och personerna som arbetar där mer kreativa.
– En bra arbetsmiljö ska uppmuntra till spontana möten med personer som inte är lika dig och gör samma sak som du, säger psykologen och beteendevetaren Niklas Laninge.

Niklas Laninge föreläser och leder träningsprogram inom kreativitet och beteendeekonomi, psykologin om hur man fattar beslut. Han har även varit med och startat det uppmärksammade företaget Psykologifabriken.

– Inom kreativitetsforskningen pratar man mycket om att byta perspektiv med andra för att komma fram till nya lösningar och insikter. Det finns forskning som visar att heterogena arbetsgrupper är mer kreativa än homogena och på sikt även mer effektiva, berättar han. 

Forskningen visar att möten mellan människor med olika förkunskaper är det bästa sättet att öka dynamiken och kreativiteten på en arbetsplats. Att skapa en social arbetsplats som uppmuntrar till naturliga möten är en nyckel. 

Det finns ett känt exempel från när Steve Jobs började på företaget Pixar. Han förlade allt viktigt i mitten av kontorslandskapet, så att man skulle behöva röra sig mycket över olika avdelningar och därmed inleda samtal och vara social.

– Vi människor är oflexibla på så sätt att vi gärna tänker i invanda mönster. Ju mer vi kan om ett ämne desto svårare blir det att tänka nytt. Då är det bra att prata med personer som inte gör samma sak som en själv, exempelvis på en fikarast, menar Niklas Laninge.

Den dystra sanningen är att många arbetsplatser är dåliga på att uppmuntra till sociala möten, trots att forskningen alltså visar att det finns påtagliga positiva effekter.
– Det som gynnar kreativitet tenderar att missgynna effektiviteten. Företag vill vara effektiva och få omedelbara resultat. Det är exempelvis väldigt få chefer som säger; ”låt telefonerna ringa, nu ska vi fika och spelar pingis”. På lång sikt är det dock bra att ta kontinuerliga fikapauser, det visar forskningen tydligt, konstaterar Niklas.

Faktaruta

Fem tips som främjar en kreativ arbetsplats

  1. Försök skapa en vana av att införa nya associationer och intryck i arbetsgruppen.
  2. Möblera och inred så att arbetsplatsen uppmanar till att naturlig umgås mellan avdelningarna och diskutera varandras utmaningar.
  3. Kom överens om vad som kännetecknar ett innovativt klimat på arbetsplatsen.
  4. Belöna och lyft upp alla försök till att vara kreativ.
  5. Utse personer på arbetsplatsen som ansvarar för att koppla ihop personer som tillsammans kan lösa viktiga problem.

Fakta

Namn: Niklas Laninge
Ålder: 27 år
Yrke: Beteendevetare
Tips för de som vill lära sig mer om kreativitetens psykologi:
”Keith Sawyer från USA är min favorit. Han har en blogg som är spännande och gav nyligen ut en bra bok som heter Zig Zag.”

Fråga SYV