Ansökningstid till komvux skjuts upp

Foto: Stock Exchange

Vanligtvis börjar ansökningsperioden till komvux redan i mars. Men eftersom den upphandling som genomförs var fjärde år har överklagats, så går det ännu inte att söka några av Stockholms stads komvux-utbildningar inför höstterminen.

Det betyder att ansökningsperioden kommer att bli lite kortare än vanligt.

Den nya upphandlingen innebär att 22 utbildningsanordnare inom Komvux ska bli 12 och 9 SFI-anordnare bantas till 5. Det nuvarande avtalet går ut den 30 juni. Men eftersom fyra av de utbildningsanordnare som fått avslag har begärt överprövning till Förvaltningsrätten har Stockholms stad är det ännu oklart när de nya avtalen träder i kraft. Så länge domstolen inte tagit något beslut i frågan kan inga nya avtal slutas.

De som redan går på en utbildning fortsätter som vanligt, tills dess att upphandlingen är klar. Om avtalet med den skola man går på då löper ut så får man helt enkelt byta skola till hösten. Någon risk att man förlorar sin plats på den utbildning man redan påbörjat finns inte.

Så fort de nya avtalen kan träda i kraft kommer höstens utbildningar att bli sökbara på ansökningssidan www.stockholm.se/vux, med listor på de skolor som skrivit avtal med Stockholms stad. Där finns också den senaste de senaste uppdateringarna om upphandlingsläget.

Läs mer på Stockholms stads hemsida

Fråga SYV