Engagera näringslivet i utbildningen

Den svenska arbetsmarknaden som möter era studenter framstår ibland som snäv och icke-inbjudande. Vad kan ni som utbildare göra för att vara en brygga mellan era studenter och näringslivet?

Det är nervösa studenter som sätter sina fötter på nya utbildningar. Studenter som ständigt tar del av domedagsprofetior om den framtida arbetsmarknaden och anställningsstatistik som mest liknar dödssiffror. Det tvingar studenterna att ställa sig frågan, hur får man plats i arbetsmarknad som inte har någon plats över?

– Utbildningar missar det faktum att majoriteten studenter läser på högskolan i syfte att öka sina karriärmöjligheter. Att känna till hur något kan användas i verkligheten är nyckeln till det livslånga lärandet och ett framgångsrikt arbetsliv, säger Mikaela Almerud från Svenskt Näringsliv.

Hon författade nyligen rapporten “Kvalitet för relevans” åt Svenskt Näringsliv som undersökte hur Danmark, Norge, Finland, Nederländerna och Skottland arbetar med att engagera näringslivet på utbildningar och vad Sverige skulle kunna göra för att utveckla arbetet. Där fastslås att ett tydligare samarbete med arbetslivet ökar utbildningars trovärdighet och legitimitet.

Svenskt Näringsliv menar på att utbildningar kan engagera näringslivet genom att ha en naturlig kontakt med potentiella framtida arbetsgivare till studenterna så att eleverna själva kan hitta sin plats i arbetslivet. En bra väg att gå kan exempelvis vara att ta reda på var före detta studenter har tagit vägen efter sina studier. Svenskt näringsliv menar på att man genom alumnerna kan man få information om hur man kan utveckla sina utbildningar och vem som kan involveras.

Det är här även studenterna får en chans att se sin plats i arbetslivet i framtiden. När de får en chans att träffa framtida arbetsgivare, när de får en chans att träffa alumner som lyckades hitta sin plats i näringslivet som de kan få utveckla dialoger med. Med ökad kommunikation mellan näringsliv och utbildningar kan skolorna alltså inte bara gynna sig själva utan hjälpa sina elever att få fart på arbetslivets snöboll.

– Utbildningar kan ändra pedagogiken så att praktisk tillämpning och omsättning av teorier är en självklarhet i alla utbildningar. Ingen student ska lämna högskolan med en känsla av att inte veta vad denne kan göra med sin utbildning.

Fråga SYV