Här får unga testa på sina toppjobb utan utbildning

Idag närmar sig många av Sveriges ingenjörer pensionsåldern vilket skapar en stor brist inom yrket. Nu drivs därför projektet Tekniksprånget av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien på uppdrag av Skolverket för att vända på trenden där 1600 ungdomar har fått praktik på stora företag.

Statistiska Centralbyrån beräknar att det år 2030 kommer att saknas 50 000 ingenjörer i Sverige. I Europa motsvaras den bristen av en halv miljon. Enligt beräkningarna förfaras det därför att Sverige ska förlora sin konkurrenskraft till följd av att nästan hälften går i pension i offentlig sektor inom fem år. Därför startades år 2013 praktikprogrammet Tekniksprånget där unga under 21 får betald praktik på en stor mängd av Sveriges företag och organisationer i fyra månader. Alla som är har gymnasiebehörighet att söka in ingenjörsutbildningar eller har gått ett tekniskt basår får söka till praktikprogrammet som dessutom ger en månadslön på 13 500 kr. Här får vissa jobba på rymdbolag som bygger satelliter eller se över hur man kan får fler att cykla i olika städer.

HAN FÅR BYGGA RAKETER
Hittills har 7000 ungdomar sökt och 1600 har tilldelats praktikplatser på stora företag med avancerade uppgifter. En av dessa är Oscar Örnberg, 20 år, som praktiserar på Swedish Space Corporation. Här får han vara med och bygga delar av raketer som ska upp till rymden och får praktisera på sitt drömjobb redan innan han har någon utbildning inom området.
– Jag visste att jag tyckte om rymden och att man behövde bli ingenjör för att få jobba här. Jag hade andra sådana allmänna extrajobb innan, men det är en sådan stor skillnad att få arbeta med något man faktiskt vill jobba med i framtiden, man får ju verkligen in en fot i branschen, säger Oscar Örnberg.

ETT MINDRE OSYNLIGT YRKE
– Ingenjör är ett ganska osynligt yrke, det är inte många som vet om hur det kan se ut att jobba som ingenjör. Praktikanterna får ofta vara med och bidra med innovation och vi vill synliggöra branschen och visa var det finns jobb, säger Alexandra Ridderstad, projektledare på Tekniksprånget.
Av de som har sökt till Tekniksprånget söker sig 8 av 10 vidare till utbildningar inom den tekniska sektorn.
– Man kan ju tänka sig att andra branscher skulle kunna jobba på samma sätt med att synliggöra yrkena mer så att unga får se hur jobben verkligen ser ut. Sådant här ger ju även branscher en chans att jobba med mångfalden. Vi når exempelvis en hög andel i en bransch som annars inte varit känd för att anställa kvinnor. 40 procent av de som söker är tjejer och nästan hälften blir anställda, vilket är fler än de som söker till teknisk högskola, säger Alexandra Ridderstad.

Fråga SYV