Här hittar du lärlingsutbildningar

För den som vill tillbringa mer tid på en arbetsplats än i skolbänken kan en lärlingsutbildning vara ett alternativ. Det är framför allt i hantverkaryrken som kock eller byggnadsarbetare som man använder sig av lärlingssystemet.

I Stockholmsområdet finns det just nu aktuella lärlingsutbildningar för bland annat kockar (Stockholms hotell- och restaurangskola) samt för golvläggare, plattsättare och takmontör (Kista gymnasium). Dessa startar i augusti.

I Göteborgs stad finns det just nu inga lärlingsutbildningar att söka inom vuxenutbildningen, men det finns normalt utbildningar inom exempelvis fordon, handel, lager och logistik samt till hotell- och evenemangsvärd.

I Blekinge har man nyligen infört lärlingsplatser för vuxna inom vårdsektorn. I december avslutades den första utbildningen för undersköterskor i Karlshamn. Vuxenlärlingarna blir undersköterskor på rekordtid, 1,5 år, genom att blanda 70 procents praktik med 30 procent teori. Eleverna, som får praktisera på olika vårdplatser, är i praktiken lovade jobb i kommunen efter slutförd lärlingsperiod. Försöket blev så lyckat att en liknande utbildning i höst ska startas även i Karlskrona.

I Malmö stad blir däremot av besparingsskäl inga lärlingsstarter alls i höst inom ramen för vuxenutbildningen.

Lärlingsutbildningarna kan ha olika ansökningsdagar eftersom de startar vid olika tidpunkter. Senaste ansökningsdag brukar vara åtta veckor innan utbildningen startar. 

Fråga SYV