Få koll på Komvuxregler

Reglerna för Komvux har rykte om sig att vara krångliga. Nu har i alla fall möjligheten att läsa mot ett slutbetyg förlängts med ytterligare ett och ett halvt år. Det betyder att de elever som stressat mot ett tidigare datum, nu kan slappna av lite. 

Den sista juni i år var satt som deadline för Komvux att sätta slutbetyg för elever som läser in eller kompletterar sina betyg med det gamla betygssystemet. Fönstret för övergångsregeln har då varit öppet under de tre senaste åren – detta som ett resultat av att regeringen beslutade att införa ett nytt betygssystem 2012. Men i sista stund har nu regeringen alltså beslutat att förlänga övergångsregeln fram till den 1 januari 2017. 

Komvuxutbildningar på din ort

– Det har visat sig att övergångsperioden var alldeles för snävt tilltagen. Många som läser på Komvux har känt sig drabbade av den korta tidsperioden. Vi på Skolverket har också fått ta emot klagomål om detta. Därför välkomnar vi förlängningen, säger Anna Sundborg, jurist på Skolverket.

Kraven på vilka kurser som får ingå i slutbetyget har dock inte ändrats. Inte heller antalet gymnasiepoäng på respektive kurs för att en elev ska kunna få ett slutbetyg utfärdat. 

Eftersom den nya betygsskalan har fler steg är det svårare att uppnå det högsta betyget. För att sökanden med det nya betygssystemet inte ska missgynnas har därför möjligheten till en särskild urvalsgrupp getts under en begränsad tid. När de nya reglerna börjar gälla kommer sökanden med nya och gamla betyg i samma grupp. Då hårdnar konkurrensen ytterligare och många som går Komvux är nu oroliga för att det ska bli ännu svårare att komma in på högskolan. Och inte blir det bättre heller av att regelverket i allmänhet är så snårigt.

Fråga SYV