Välj en utbildning som näringslivet gillar

Vilka utbildningar är mest eftertraktade på arbetsmarknaden? Svaret är enkelt. De branschnära utbildningarna är de mest attraktiva, oavsett område.

En utbildning med stark anknytning till branschen är den mest attraktiva enligt Mikaela Almerud, högskoleexpert vid Svenskt Näringsliv. Företag söker kompetens från skolor där studenterna vet hur branschen fungerar och kan omsätta sin kunskap i praktiken.

– Traditionellt sett har högskoleutbildade enklare för att få jobb, men myten om att alla utbildningar leder till jobb stämmer inte. Företag söker kompetens i studenter som har läst vid utbildningar framtagna i samråd med branschen. De som har studerat vid branschnära utbildningar får enklare jobb, oavsett område, säger Almerud.

Utbildningar som verkar branschnära gynnar både studenter och arbetsgivare.

– Vid en jämförelse av två utbildningar inom samma område är det den som är framtagen i samråd med näringslivet som ger studenterna störst möjligheter på arbetsmarknaden. Det är generellt sett enklare att få jobb efter en yrkesutbildning, just för att kompetensen omsätts i något praktiskt som fungerar i branschen, menar Almerud.

Fråga SYV