Inget livsavgörande beslut

Att välja utbildning på högskola och universitet kan upplevas som ett livsavgörande beslut, men så behöver det inte vara. Här är utbildningar som leder till en valfrihet på arbetsmarknaden.

Genom att studera till exempelvis civilingenjör blir du inte bunden till ett visst specifikt yrke utan får en bred och attraktiv kompetens som gör att du kan arbeta med exempelvis produktutveckling, teknisk konstruktion eller forskning.

På samma sätt är det för ekonomer som kan hamna inom marknadsföring, försäljning eller varför inte som lärare. Utbildningsvalet binder dig inte heller till en särskild sektor, du kan arbeta privat, kommunalt, statligt eller internationellt.

Men vad innebär egentligen en ”bred” utbildning? Lena Säterberg, studie- och yrkesvägledare på studentavdelningen vid Uppsala universitet, förklarar:

– En bred utbildning är ett program med valmöjligheter; studenter kan välja bland flera olika inriktningar inom utbildningen.

Många förknippar breda utbildningar med de traditionella ämnena som samhällsvetenskap, ekonomi, statsvetenskap och juridik. Dessa är grundutbildningar som leder till en stor valmöjlighet mellan olika utbildningar på avancerad nivå.
Man kan också bygga vidare på sin grundutbildning med fristående kurser, som språk till exempel, konstaterar hon och fortsätter:

– Även sjuksköterskeutbildningen är bred; efter den kan du både doktorera, forska eller arbeta utomlands.

Att studera brett behöver inte alltid ske vid ett program. Genom att välja bland fristående kurser kan man på egen hand skapa en bred botten och bygga sin examen. Det finns både för- och nackdelar med att studera brett.

– Fördelen med en bred utbildning är att man kan lära känna ämnet, upptäcka vilket område som man brinner för och välja inriktning efterhand. Det är viktigt att satsa på det som känns roligt och utföra det bra. Det är alltid enklare att få arbete om man är genuint intresserad.

Nackdelen kan vara att en del känner sig identitetslösa i en bred utbildning, eftersom att det inte finns någon given väg att gå. En del tycker att det är obehagligt med för stor valmöjlighet eftersom att man är rädd för att välja fel, menar Lena, som själv har läst ekonomi. Ett val vid högskolan behöver alltså inte vara för alltid. Arbetslivet kan variera mer än vad man tror.

Välj bland högskoleutbildningar här. 

Fråga SYV