Så kan du läsa upp betygen

Foto: SIGRID MALMGREN

Satsade du inte särskilt hårt på plugget i gymnasiet,
och har nu kommit på att du vill bli läkare? Än är loppet
inte kört. Om du saknar betyg för att utbilda dig till ditt
drömyrke kan du vända dig till komvux.

Långt ifrån alla har klart för sig vad de vill göra efter studenten. När det är dags att göra sitt högskoleval står du kanske plötsligt inför situationen att du saknar behörighet till högskoleutbildningen du vill gå. Lugn, du behöver inte möblera om i framtidsplanerna – komvux finns över hela landet och erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå, samt yrkesutbildningar.

Jonas Mossberg, studie- och yrkesvägledare på Komvuxcentrum i Stockholm, förklarar att innebörden av att läsa upp ett betyg varierar beroende på vilket mål studenten har.

– Vad vi erbjuder är i första hand möjlighet att få behörighet
till högre studier, eller att läsa en yrkesutbildning. Om den sökande vill höja sitt redan godkända betyg hänvisar vi till en så kallad prövning.

Komvux huvudsakliga uppgift är att utbilda dig som antingen saknar gymnasieexamen eller slutbetyg, men även den som behöver godkänt betyg för särskild behörighet till högre studier eller vill gå en yrkesutbildning har möjlighet att få plats. Vill du däremot höja ditt betyg i ett ämne du redan är godkänd i för att öka dina chanser att bli antagen, kan du inte läsa kursen på nytt.

– För studier på gymnasial nivå erbjuder vi undervisning i klassrum, med vanligtvis en eller två lektioner i veckan. På grundläggande nivå kan det finnas fler lektionstillfällen. Redan avklarade kurser får man inte läsa hos oss, istället kan man göra en prövning.

Då får studenten skriva slutprov i ämnet mot en avgift på femhundra kronor. Det finns ingen gräns för hur många gånger studenten kan göra en prövning, så möjligheten finns att ta provet tills det önskade betyget är uppnått.

Även om du söker en kurs du tidigare läst på gymnasiet, kan utformningen för ämnet vara annorlunda på komvux. Studiernas upplägg ser olika ut beroende på varför du har sökt dig till skolan och kan även skilja sig från kommun till kommun. I Stockholm sker studier dels i klassrum och på distans, men det finns även ett alternativ som kallas flex.

– Flex innebär oftast att studenten får handledning en gång i veckan, vid ett tillfälle som bestäms i samråd med studenten. Att läsa på distans innebär studier hemma med lärarkontakt via telefon eller mail, men att slutprov görs i skolan.

Jonas Mossberg understryker att alla studieformerna innebär mycket studier på egen hand.
– Distans på heltid betyder inte att man har mer tid att göra någonting annat samtidigt. Många gör misstaget att ta på sig för mycket vid sidan om studierna, och då riskerar betygen att bli lidande. För att uppnå bästa möjliga resultat tipsar han om att göra en studieplan innan du söker till komvux. Har du gjort det kan du undvika kurser du inte är i behov av, och får lättare att fokusera på de betyg som krävs inför framtiden.

Jonas Mossberg med kollegan Cathrine Bernergård.
– Många som söker till komvux har inte en fullständig utbildning
eftersom de har haft svårigheter på något sätt, de kanske inte trivdes i skolmiljön eller hade en diagnos som försvårade
skolgången. För dem blir komvux verkligen en andra chans, liksom för de som vill byta yrkesbana, säger Cathrine Bernegård.

Faktaruta

4 råd till dig som vill plugga på komvux

✔ Bestäm ett mål! Det blir det lättare att komma fram till vilka kurser du behöver om du vet vilken utbildning du vill söka efteråt.

✔ Känner du dig vilse? Fråga en studievägledare om råd ifall du är osäker på vad som behöver göras för att komma in på den utbildning du vill söka.

✔ Gör en studieplan innan du söker. Då undviker du kurser du inte behöver läsa och kan fokusera på det viktiga.

✔ Se komvux som en inkörsport till dina högskolestudier, här får du möjlighet att forma din framtid! Om du i nuläget saknar betygen som krävs för att komma in på in drömutbildning har du med hjälp av komvux goda chanser att ändra på det.

Faktaruta

Komvux – så funkar det

✔ ANSÖKAN
Om du vill läsa på komvux kan du ansöka direkt via internet, eller kontakta din hemkommun för att prata med en studie- och yrkesvägledare på kommunens vuxenutbildning.

✔ ÅLDERSGRÄNS
Du kan ansöka till komvux från och med höstterminen det år du fyller 20. Har du gymnasieexamen eller studiebevis
får du läsa på komvux även om du är under 20 år.

✔ BEHÖRIGHET
Se till att du har behörighet till kursen i du söker. För att
exempelvis få läsa Engelska måste du vara godkänd i Engelska 5, eller ha motsvarande kunskaper.

✔ AVGIFT
Undervisningen är kostnadsfri, men kurslitteraturen som behövs bekostar du själv. Kom även ihåg att utnyttja biblioteket!

✔ STUDIESTÖD
Du har rätt till studiestöd om du vill läsa en icke godkänd
kurs eller en kurs du inte läst tidigare.

✔ ANTAL KURSER
Det finns ingen gräns för hur många kurser du får läsa, heller inte hur många gånger du får läsa om en kurs. Blir du däremot ständigt underkänd är det klokt att prata med vägledare på skolan om hur ni bör gå vidare för att du ska kunna nå dina mål.

✔ PRÖVNING
Du får inte läsa en kurs som du redan klarat av och fått
godkänt på. Då erbjuds istället en så kallad prövning, där
du skriver ett slutprov i ämnet. Det kostar 500 kronor.

Fråga SYV