"Många får jobb redan innan examen"

Foto: Payam Bahrami  ANNONS

Ett bra rykte och goda framtidsutsikter fick Payam Bahrami att läsa till STI-ingenjör Signal & Kontaktledningsprojektör på Stockholms Tekniska Institut. Redan innan examen hade han fått fast anställning som teknikkonsult inom järnväg på Sweco.

– Utbildningen är väl anpassad till arbetslivet och behovet av kompetens på järnvägsområdet är stort, säger han.

Som teknikkonsult på Sweco jobbar Payam Bahrami just nu i en grupp som är specialiserad på kontaktledningar. En stor del av hans arbete handlar om att göra projekteringar och ritningar i olika programvaror på datorn.

I dag sitter jag till exempel och ritar kontaktledningar i 3D till Roslagsbanan. Dagarna innehåller också många möten med andra tekniker i projekten, säger Payam, som tog examen vid STI 2014.

Att han valde att utbilda sig till STI:s Ingenjörsutbildning Signal & Kontaktledningsprojektör berodde på flera faktorer. Den ena var att han förstod att det fanns en blomstrande arbetsmarknad efter utbildningen.

– I Sverige satsas det verkligen på järnväg, både nyproduktion och ombyggnad, så det finns en stor efterfrågan på kompetens.

Vad gäller valet av skola förstod Payam ganska snabbt att STI hade ett gott rykte i branschen.

– Jag läste på om olika skolor och förstod att STI har funnits länge och har ett bra rykte på arbetsmarknaden. Företagen vet att utbildningen är anpassad till arbetslivet och att man kan komma in och börja jobba på en gång efter examen.

Sett i backspegeln kan Payam konstatera att han gjorde ett bra val.

– Än i dag kan jag kolla på mina anteckningar och böcker från utbildningen och använda dem i mitt jobb. Utbildningen håller en hög nivå och kombinerar teori och praktik på ett bra sätt. Redan under utbildningen får du in en fot på arbetsmarknaden och kunskaper som gör att du kan börja jobba direkt under praktiken.

En sak som många kanske inte tänker på är att det är mycket komplicerad teknik inblandad för att få järnvägen att fungera. Att arbeta med signal- och kontaktledningsteknik är på så sätt ett spännande yrke där man får utveckla framtidens järnväg genom att rita och planera konstruktioner för järnvägen i programvaror som till exempel CAD.

Under utbildningen sker en fjärdedel av undervisningen ute på en arbetsplats i form av LIA, Lärande i Arbete, som är en slags praktik. Där får du testa på hur det är att jobba på ett eller flera företag i branschen och lära dig yrket i verkligheten. Payam fick en bra grund att stå på under utbildningen och det var redan under sin LIA som han fick en fast anställning som konsult på teknikföretaget Sweco.

– Man kan nästan se praktikperioden som en provanställning.

Payam rekommenderar alla som intresserar sig för teknik och hållbarhet och som vill gå en ljus framtid till mötes att läsa till STI-ingenjör Signal & Kontaktledningsprojektör.

– Nästan alla bolag behöver växa så det finns verkligen bra möjligheter om man är driven. Jag vet att framtiden ser ljus ut för hela branschen.

Läs mer om utbildningen på allastudier.se

Läs mer om utbildningen på STI:s hemsida

Faktaruta

Namn: Payam Bahrami

Ålder: 25.

Gör: Teknikkonsult på Sweco.

Utbildning: STI-Ingenjör Signal & Kontaktledningsprojektör.

Faktaruta

Bästa studietips:

  1. Planera studierna och ha en bra balans mellan studier och ditt sociala liv.
  2. Var engagerad och intresserad på lektionerna, det lönar sig.
  3. Ta vara på praktiktillfällena, de är viktigare än man tror. Se praktiken som en provanställning!

Faktaruta

Bästa karriärtips:

  1. Social kompetens har stor betydelse på jobbet! Det handlar mycket om att skapa kontakter. Någon du jobbar med i dag kan vara din beställare i morgon.
  2. Sätt personliga mål, både kort- och långsiktiga.
  3. Ta för dig om du vill komma någon vart! Ingenting serveras åt dig, du måste ta för dig. Det krävs eget ansvar i konsultbranschen.
Fråga SYV