Här finns jobben

Arbetslösheten skapar ofta svarta rubriker – men jobben finns. Arbetsförmedlingen släppte nyligen rapporten ”Var finns jobben?” som redovisar var arbetskraften behövs framöver.

”Var finns jobben?” redovisar var jobben finns i dag, både för de som studerat på gymnasial och eftergymnasial nivå. Håkan Gustavsson är analytiker på Arbetsförmedlingen och en av personerna bakom rapporten. Direkt när vi börjar prata trycker han på hur viktig en komplett gymnasieutbildning är.

– Har du en gymnasieutbildning i bagaget är jobbmöjligheterna goda. Tyvärr är det dock stora kullar som lämnar gymnasiet i förtid. Så mitt absolut viktigaste råd till unga i dag är att hålla ut och avsluta gymnasiet.

Det finns en brist på unga som går yrkesförberedande program på gymnasiet. Anläggningsarbetare, murare och träarbetare är exempel på yrkesgrupper som lider av underskott. När det kommer till yrken som kräver högskoleutbildningar har en längre brist av intresse för vissa jobb lett till ett stort behov av arbetskraft.

– Främst är det inom vård och omsorg- samt lärar-, it- och ingenjörsyrken det finns goda möjligheter att få jobb. Sjuksköterskor behövs överallt, förskollärare finns en brist på och är du utbildad ingenjör kan du i stort sett välja och vraka, säger Håkan Gustavsson.

Är detta en kortsiktig prognos?
– Den gäller både på lång och kort sikt. När vi tog fram rapporten utgick vi från tre horisonter: ett, fem och tio år framåt. Men oavsett vilket tidsspann vi tittar på ser vi samma trender.

Ser det olika ut beroende på var i landet man bor?
– Jag skulle säga att prognosen gäller i hela landet. Det kan vara lite större konkurrens om vissa jobb i de städer där det finns stora lärosäten när det kommer till yrken som kräver eftergymnasiala utbildningar. Men i stora drag gäller detta hela landet.

Jobb inom vård och omsorg samt skola är klassiska bristyrken. Har något nytt yrke bubblat upp som ni inte sett som ett bristyrke tidigare?
– Socialsekreterare har aldrig varit ett bristyrke, men i höstens undersökning det det ett jättekliv upp. Det kopplar vi till det ökande antalet asylsökande som lett till att den typen av arbetskraft efterfrågas mer.

Faktaruta

Faktaruta

Yrken på högskolenivå med överskott på arbetskraft 2016

Fotografer

Fartygsbefäl

Journalister

Biologer

Informatörer

Banktjänstemän

Ljudtekniker

Faktaruta

Faktaruta

Faktaruta

Faktaruta

Yrken med överskott på arbetskraft på 5 och 10 års sikt

Högskolenivå

Banktjänstemän

Biologer

Handläggare/utredare

Informatörer

Journalister

Personaltjänstemän

Övriga utbildningsnivåer

Ekonomiassistenter

Försäljare, dagligvaror och fackhandel

Köks- och restaurangbiträden

Löne- och personalassistenter

Vissa maskinoperatörsyrken

Montörsyrken

Källa:
Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?”

Fråga SYV