YH-succén fortsätter

Foto: SCHUTTERSTOCK

Yrkeshögskolan har i flera år varit en framgångssaga och det ser fortsatt ljust ut för dig som går en YH-utbildning. Enligt en färsk rapport har nio av tio elever jobb ett år efter examen.

YH-utbildningarna är ett resultat av marknadens kompetensbehov och har de senaste åren varit en succé. Rapporten ”Studerandes sysselsättning 2015” från Myndigheten för yrkeshögskolan visar att trenden fortsätter. Sju av tio elever har jobb inom en månad efter examen och nio av tio inom ett år.

– Då utbildningarna tas fram ur arbetsmarknadens behov och önskemål är det inte konstigt att Yrkeshögskolan har blivit en stor framgång. Dessutom är vår praktikform LIA, lärande i arbete, väldigt lyckad, säger Jenny Sörby, kommunikationschef på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vill du ha jobb är det alltså YH-utbildningar du ska söka dig till, och vill du vara extra säker på anställning efter utbildningen vet Jenny Sörby vad du ska studera.

– Årets rapport visade att hälso- och sjukvård har ett bättre resultat jämfört med de andra utbildningsområdena. Men som rapporten redovisar finns goda chanser inom många områden när det gäller YH-utbildningarna.

Nio av tio i jobb inom ett år är imponerande siffror, men Jenny Sörby berättar att ambitionerna är ännu större.

– Vår målsättning är att så många som möjligt ska ha nytta av våra utbildningar, både företag och studerande – vi vill alltid förbättra oss. Ett exempel på förbättringsområden är huruvida arbetet man får stämmer överens med utbildningen man har examen från. Vi jobbar för allas intressen och kommer att fortsätta finslipa Yrkeshögskolan för ett ännu bättre resultat i framtiden.

Sök bland YH-utbildningar.

Faktaruta

Kort om rapportens deltagare:

                                           Antal            Andel

Kön
Kvinnor                              6 143           55 %
Män                                   4 959           45 %

Åldersgrupp
24 år och yngre               1 972            18 %
25 - 29 år                          3 690            33 %
30 - 39 år                          3 187            29 %
40 år och äldre                2 253             20 %

Härkomst
Inrikesfödda                     9 680             87 %
Utrikesfödda                    1 422             13 %
Samtliga                          11 102           100 %


Källa:
Myndigheten för yrkeshögskolans rapport ”Studerandes sysselsättning 2015”

Fråga SYV