Är du nyanländ och vill jobba i Sverige? Så här går du tillväga för att få din utbildning bedömd.

Läkare, sjuksköterskor och lärare – de syriska flyktingarna har mycket att bidra med till det svenska samhället.
– Den syriska flyktinggruppen är väldigt välutbildad och många har en akademisk bakgrund, säger Helena Lindholm, prorektor på Göteborgs universitet.

Så småningom kommer kriget i Syrien att ta slut och då kommer det finnas ett stort behov av utbildade människor i återuppbyggnadsarbetet. Helena Lindholm ser en chans till en biståndsinsats.

– Det vore bra att redan nu satsa stort och ge människor på flykt möjlighet att fortsätta till exempel avbrutna studier.

Men hur gör du som vill plugga på högskola eller universitet i Sverige?

Först måste du ha en gymnasieutbildning som gör att du är behörig. Universitets- och högskolerådet och Virtuella Organisationer bedömer vad dina betyg ger för behörigheter.

För grundläggande behörighet behöver du en gymnasial utbildning som ger tillträde till universitetsutbildning i Syrien plus Engelska 6 och Svenska som andraspråk 3.

Behöver du komplettera dina gymnasiebetyg?

Hitta din komvuxutbildning

Hitta din utbildning i Svenska som andraspråk 3

Hitta din utbildning i Engelska 6

Uppfyller du behörighetskraven för eftergymnasiala studier så kan du välja att läsa yrkesförberedande utbildningar inom högskola/universitet, yrkeshögskola eller yrkesutbildningar.

Hitta din utbildning

Sök bland universitets- och högskoleutbildningar

Sök bland yrkeshögskoleutbildningar

Sök bland yrkesutbildningar

Gå in och kolla på sajten antagning.se

Sista ansökningsdag till höstterminen är 15 april.

När du anmält dig till en utbildning så laddar du upp dokumentation på arabiska, diplom och förteckningen av betyg. Det ska även vara översatt av en auktoriserad översättare, som du exempelvis hittar via Kammarkollegiet.

Om du är färdigutbildad redan – hur gör du som vill jobba i Sverige? 

Tillhör du ett av de 21 yrken inom hälso- och sjukvård som det behövs legitimation för, exempelvis psykolog, barnmorska eller arbetsterapeut? Gå in på Socialstyrelsens hemsida och se vad som gäller för just dig.

Skicka in en så komplett ansökan som möjligt – då går handläggandet snabbare. Om du inte har dokument så beskriv varför i ansökan.

Du kan också ta hjälp av Din valideringsväg på sajten valideringsinfo.se.

För att få legitimationen krävs inte att du har svenskt personnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige, men för att få jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket.

Om du i stället har en eftergymnasial yrkesutbildning eller en akademisk utbildning som inte leder till ett reglerat yrke så vänder du dig till Universitets- och högskolerådet – de bedömer din utbildning och ser vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Faktaruta

Vad är validering?

Validering innebär att man värderar en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Det kan också vara att man översätter redan existerande betyg eller intyg från ett annat land till svenska förhållanden. 

Källa: Valideringsinfo

Det här gäller för läkare

När det gäller exempelvis att få din utbildning till läkare validerad så ska du skicka in:

  • ditt examensbevis
  • ett intyg som beskriver vilka kurser du har läst och hur lång din utbildning var
  • ett intyg om namnbyte om du har bytt namn efter att du gått din utbildning
  • ett personbevis som inte är äldre än tre månader om du har svenskt personnummer eller en vidimerad kopia av ditt giltiga pass.
  • Se noga till att dina kopior är vidimerade – alltså att någon intygat att det är du på passet eller att en organisation eller myndighet intygar att ditt examensbevis är äkta. Vidimerade kopior ska vara både på originalspråk och översatta.

Socialstyrelsen kollar om din utbildning är jämförbar med den svenska utbildningen.

För läkare krävs det sedan att du:

  • lär dig svenska, danska eller norska
  • gör ett kunskapsprov
  • gör allmäntjänstgöring, AT
  • går en kurs i svenska författningar.
Fråga SYV