Få säljare har utbildning i försäljning

Dagarna är förbi när den som har munläder, är socialt begåvad och har hög energinivå lyckas vara en kompetent säljare. Det krävs så mycket mer! Det krävs en mer gedigen utbildning inom försäljning och de olika moment som ingår. Krav för att bli en nyckelperson inom vilket företag eller organisation som helst, oavsett om det är IT-branschen, bank/finans, tillverkning eller tjänsteområdet mfl.

Inom de flesta yrkesgrupper är en formell utbildning både ett krav och en kvalitetssäkring för arbetsgivare och kund. Arbetsgivare vill ha kompetenta medarbetare, kunden vill arbeta med professionella aktörer. Att man har de formella grundkunskaperna för att utföra ett yrke är självklart.

Med tanke på hur komplext och ansvarsfullt ett säljarbete är, blir det märkligt att de flesta som jobbar med försäljning är "självlärda" eller har personliga egenskaper som man av någon anledning anser är rätt för att vara en duktigt och framgångsrik säljare. Detta är kanske det viktigaste arbetet man kan utföra på vilket företag som helst, ändå har de flesta ingen utbildning!

Vad är då orsaken till detta? Tidigare har det inte funnits någon formell utbildning att tillgå. Det har varit krav på att arbetsgivarna själva kompetensutvecklar sin personal. Flertalet kan inte detta då man inte har kompetens, tid eller förståelse.

Led kunden mot bättre lönsamhet
Jag själv utbildar på IHMs utbildning Säljare IT Solutions B2B och de som går den utbildningen blir certifierade i komplex lösningsförsäljning. Detta är extra viktigt när man säljer stora förändringsprojekt som har stora effekter för kunden i deras dagliga verksamhet. Inom detta område är det enligt min uppfattning nödvändigt att man har en stabil grund att stå på när man skall lyckas med försäljning, relationshantering, förändringsarbete och att leda kunden mot bättre lönsamhet.

Många som söker denna kurs tror att man blir datorsäljare. Inget är mer fel. Denna kurs är till för de som vill bli duktiga på att sälja projekt som innehåller många olika komponenter. För min egen del har jag sålt IT-lösningar i 25 år och är verkligen vad man kan kalla ”-på glass och ballongavdelningen”. Jag har begränsad kunskap kring IT, men fullt fokus på nytta och effekt som erbjudandet skapar i kundens verksamhet.

Idag är nästan all försäljning IT-relaterad
Jag pratar väldigt lite teknik men desto mer vilken effekt det jag erbjuder får i kundens verksamhet. Det finns mängder med duktiga IT-människor som kan förklara detaljer och teknik - dessa tar du med dig om du är en duktig säljare som utnyttjar intern kompetens. Då kan du fokusera på det komplexa, roliga och utvecklande som säljarbetet innebär. Även om du säljer bilar så är det idag i princip en dator på fyra hjul med ratt. Därmed är nästan allt vi säljer, med några undantag, IT-relaterad försäljning.

IT-området har högre löner än andra säljområden
Av de som gick kursen för tre år sedan (min första kull) har alla fått jobb. Efter utbildningen är du mycket attraktiv på marknaden då det är en stor bristvara med välutbildad säljpersonal. Det som många av mina kunder uttrycker är det största hotet för dem i framtiden är att inte hitta kompetenta säljare. Inom IT-området är lönen för säljare mycket högre än merparten av andra branscher. Det händer dessutom enormt mycket som förändrar branschen i grunden på 12-18 månader, hela tiden.

Biljetten in till IT-branschen
Slutligen, om du ser dig som en framgångsrik affärsman/kvinna inom den största industrin som finns: IT-industrin så är denna kurs en säker biljett till inträde i denna bransch. Om du dessutom är ambitiös, finner stor portion glädje i att utveckla kunder till mer lönsamma bolag och vill jobba med högoktanig försäljning, projektledning och företagsutveckling, då är valet klart.

Fråga SYV