Fibertekniker - ett framtidsyrke

Det satsas stort just nu på utbyggnaden av bredband i Sverige. För att möta den ökade efterfrågan på kompetens startades i höstas en ettårig yrkeshögskoleutbildning till fibertekniker på Campus Nyköping. En utbildning där de studerande är eftertraktade. 

Den nya bredbandstekniken sprids snabbt över landet och regeringens bredbandsstrategi är att Sverige ska vara helt uppkopplat år 2025. Behovet av kompetenta personer som praktiskt kan få fibertekniken på plats är därmed stor. Den stora satsningen kräver också att fler behöver utbildas. YH-utbildningen till fibertekniker har Campus Nyköping tagit fram i nära samarbete med branschen och efterfrågan på de snart färdigutbildade fiberteknikerna är stor.   

Stor efterfrågan på arbetskraft
- Hälften av våra studerande har fått jobberbjudanden redan innan utbildningen är avslutad, säger Fredrik Dolk, utbildningsledare för Fibertekniker.

Olle Ögren är en av de studerande som redan fått jobb. Han gjorde sin praktik på Eddima Teknik i Norrköping vilket ledde fram till en anställning.

- Det är definitivt ett framtidsyrke och den stora efterfrågan på arbetskraft gjorde att jag ville bli fibertekniker, säger Olle Ögren. 

Utbildningen har även genererat nya företag i Nyköping. Gustav Karlsson och Stefan Kareliusson valde båda att starta eget under utbildningens gång då de såg behovet på den växande fibermarknaden. Gustav driver Karlssons Fiberinstallationer AB och Stefan driver SK Fiber. De arbetar tillsammans på projekten och kan på så sätt hjälpa och täcka för varandra vid hög arbetsbelastning. 

- Vi bygger interna fastighetsnät med fiber och datakablar och drar fram IPTV uttag till vardagsrum från kundens fiberrouter. Vi har även precis investerat i en kedjegrävare för att kunna bredda våra tjänster, genom att kunna erbjuda snabb och smidig grävning fram till fastigheterna, berättar Gustav Karlsson.

Kontakter rätt in i branschen
Regeringens delmål är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. I Södermanland just nu, ligger den andelen på cirka 70 procent, enligt Bredbandskartan på Post och Telestyrelsens hemsida. 

- Vi som jobbar med fiber kommer att ha väldigt mycket att göra. Både med nydragningar, och underhåll av redan installerade kablar. Så behovet av utbildat folk ökar och ökar. Jag sökte utbildningen för att få nya kontakter inom fiberbranschen, där är LIA:n ett utmärkt tillfälle. Samt för att kunna utveckla mitt företag och mina tjänster och för att få rätt kompetens till alla jobb/uppdrag/projekt som kommer in i ökande takt, säger Gustav.

Fråga SYV