Studiemedel utomlands

Euro i kuvert
Foto: Scanpix

Det kostar att förverkliga sin dröm. Kolla här vilka cash du kan få med dig från Sverige.

Hur mycket kan man få?

När du studerar utomlands kan du få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studiemedelsbeloppen för olika länder varierar eftersom det är olika dyrt att leva i olika länder. Pengarna du får från CSN består av flera delar:

  • Bidrag.
  • Lån för levnadsomkostnader.
  • Lån för terminsavgift.
  • Lån för resa (en t/r-resa/kalenderhalvår) och försäkring.

Hur mycket du kan låna beror dels på vilka merkostnader du har, och dels på vilket land du studerar i. Det finns dock ett tak för hur mycket extra pengar du får låna, så om din utbildning är väldigt dyr eller om du vill åka hem ofta så får du klara de kostnaderna själv.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Utbildningen behöver uppfylla dessa krav för att du ska kunna få studiemedel. Den bör:

  • vara på heltid om du studerar utanför EU.
  • pågå ett visst antal veckor. Utanför EU är kravet att utbildningen ska pågå i minst 13 veckor. För att komma upp i 13 veckor kan du kombinera kortare kurser i samma land. Inom EU räcker det för närvarande om utbildningen är 3 veckor.
  • avslutas med ett prov eller leda till en examen. Du måste kunna visa resultat från de kurser du studerar, med antingen betyg för varje kurs eller examensbevis för hela utbildningen.
  • vara godkänd av Universitets- och högskolerådet eller CSN. De flesta högskolor och universitet som står under någon form av statlig kontroll i landet är godkända för studiestöd.

Hur och när sker utbetalningen?

När du studerar utomlands får du utbetalningen från CSN i en klumpsumma för en termin i taget. Pengarna sätts in på ditt bankkonto cirka en vecka efter det att CSN fått din studieförsäkran, men tidigast tre veckor före studiernas början.

Hur ansöker man?

Du ansöker om studiemedel i god tid innan utbildningen startar. Det enklaste sättet är att ansöka på CSN:s webbsida.

Fråga SYV