Studera i Norge

Foto: Stock Exchange

Norge är för dig som vill vara borta men ändå hemma. Här finns grymt friluftsliv, sköna människor och spännande studier.

Utbildning i Norge

Den som undrar något om norska utbildningssystemet kan få pedagogisk presentation av hur det fungerar på utdanning.no. Det är den nationella nätportalen för utbildningsinformation i Norge.

Högskoleutbildning i Norge

Hitta utbildningen:

Hitta din utbildning eller kurs i Norge

I Norge finns totalt 43 universitet och högskolor att välja bland. Lista på samtliga högskolor finns på nokut.no.

Utbildingsnivå och examen

Norge har kommit långt i processen att anpassa sin högskoleutbildning till det europeiska modellen enligt den sk Bolognaprocessen. Utbildningsnivåerna och examen ser ut som följer:

Nivå Examen Utbildningslängd
Grundnivå Bachelor's degree 3 år
Avancerad nivå Master's degree Normalt 5 år
Avancerad nivå PhD Doctoral degree Normalt 8 år

Läsåret

Läsåret sträcker sig från mitten av augusti till mitten av juni.

Poäng och betyg

Poängsystemet ("studiepoeng") i Norge följer det europeiska systemet med ECTS-poäng, där ett akademiskt år motsvarar 60 ECTS credits.

Betygen sträcker sig från A (högsta betyg) till F (lägsta betyg)  där E motsvarar godkänd.

Antagning och urval

Omräkning svenska betyg till norska

När du söker till norska högskolor räknas ditt svenska betyg om till norska. För att se och förstå vad dina betyg motsvarar i det norska systemet kan du titta i Norges betygsomräkningstabell.

Så söker du

Ansökan ska göras senast 15 april för nordiska sökande. Samordnaopptag är Norges antagningsenhet. På deras webbsida finns den information som du behöver för att ansöka till universitet och högskolor i Norge, dvs:

  • Antagningskrav.
  • Hur du gör din ansökan.
  • Vad du ska skicka med din ansökan.

Studieavgifter

Som svensk betalar man inga studieavgifter i Norge. Du får däremot stå för kurslitteratur, studieresor och extrautgifter själv.

Studiemedel

För studier i Norge kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Nedan kan du se hur mycket stöd du maximalt kan få från CSN:

CSN Summa/studievecka Summa per termin (21 veckor)
Bidrag 705 kr 14 805 kr
Lån 1 900 kr 39 900 kr
Totalt 2 605 kr 54 705 kr

Läs mer:

Fråga SYV