Studera i Japan

Foto: Stock Exchange

Japansk ekonomi och teknologi regerar. Och universiteten gör det möjligt. Här finns hela 765 stycken att välja bland.

Högskoleutbildning i Japan

OBS! Det här är i första hand en vägledning för dig som ska ordna dina studier på egen hand eller via en förmedling.

För utbytessugna studenter:

I Japan finns ca 765 universitet där vissa är statliga, andra privata. Normalt är högskoleprogrammen 4 år långa med undantag av medicin, tandläkar- och veterinärprogram som är 6 år långa.

Japan Student Services Organization, JASSO, har gjort en utförlig guide för studier i Japan. Här finns information om studier på högskola och på språkskolor, terminsavgifter för olika typer av utbildningar osv. 

Siten Vilse i Japan har flera intressanta och inspirerande artiklar för dig som är intresserad av ett studieliv i Japan. 

Läsåret

Det akademiska läsåret består av två terminer där man normalt börjar i april. Det finns dock högskolor som startar på hösten i september eller oktober. Terminsuppdelningen ser ut så här:

Termin Tidsperiod
Termin 1 april - september
Termin 2 oktober - mars

Antagning och urval

Antagningskraven kan skilja mellan universiteten men de flesta kräver följande när du ansöker:

  • Ansökningsblankett (fås från universitetet).
  • CV.
  • Slutbetyg från gymnasiet.
  • Rekommendationsbrev från rektor eller lärare på gymnasiet.
  • Hälsointyg.
  • Fotografier.

Det kan också krävas att du gör ett antagningstest som mäter dina språkkunskaper i japanska och dina akademiska kunskaper.

Studieavgifter

I Japan betalar du en studieavgift för studiena. Avgiften varierar kraftigt beroende på vad du studerar. För att få en uppfattning om priserna, titta på Study in Japans lista med studieavgifter.

Språkkurser i Japan

Flera svenska språkreseförmedlare erbjuder en mängd språkkurser i Japan. Denna typ av kurs innebär att du studerar japanska tillsammans med andra utländska studenter på en speciell språkskola. Du kan oftast själv välja hur länge du vill studera (minimum 3 veckor för att få studiemedel).

Förmedlingar som har språkresor till Japan:

Avista
Blueberry Språkresebyrå
ESL
Study International
Språkpunkten
STS

Studiemedel

För studier i Japan kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

CSN Summa per studievecka
Bidrag 705 kr
Lån levnadskostnader 2 400 kr
Lån terminsavgift Max 1 350 kr
Totalt 4 455 kr

Källa: CSN, 1 juli 2014.

Leva och bo i Japan

Study in Japan har en studentguide för Japan med information om studentboende, levnadskostnader, extrajobb, försäkringar osv.

Du kan också hitta användbar information och inspiration på siten Vilse i Japan. Här hittar du allt från en boendeguide för dig som ska flytta till Japan till tips på hur du söker jobb där, både på svenska och japanska företag. 

Försäkring

Om du ska studera i Japan är det viktigt att du har ett bra försäkringsskydd. För det första måste du ha en sjukvårdsförsäkring som täcker kostnaderna om du skulle behöva uppsöka en läkare, tandläkare eller annan vårdnadsgivare. Dessutom behöver du en försäkring som ersätter dig om du skulle råka ut för stöld, inbrott, brand eller andra tråkigheter. Överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd bör också ingå i den försäkring du tecknar.

Du som är inskriven vid ett svenskt universitet eller högskola kan ibland använda dig av de försäkringsförmåner som lärosätet erbjuder. Kontakta en studievägledare för mer information.

Fråga SYV