Bolognaprocessen

Bolognaprocessen gör Europa till en enad utbildningsregion med samma examina, betyg och poängsystem. Alla länder har kommit olika långt i processen.

Bolognaprocessen är namnet på ett europeiskt samarbete som syftar till att göra Europa till ett sammanhållet område för högre utbildning. År 1999 undertecknade 29 europeiska länder en deklaration som blev startskottet för Bolognaprocessen. Sammanlagt har över fyrtio länder anslutit sig till samarbetet.

Bolognaprocessens tre övergripande mål är att främja rörlighet, främja anställningsbarhet och att främja Europas konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent. Bland annat genomför de deltagande länderna en förändring av utbildnings- och examensstrukturen till tre nivåer.

Du hittar information om hur långt respektive land har nått i processen på Bolognasekretariatets officiella hemsida

Fråga SYV