Spetsutbildningar på gymnasiet

Foto: Gustav Gräll

Spetsutbildning är för dig som vill fördjupa dig inom ett speciellt ämne. Och som vill kunna plugga på högskolan redan på gymnasiet.

Vad är spetsutbildningar?

Spetsutbildningar är gymnasieprogram som:

1. Innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom ett speciellt ämne. Ämnen som erbjuds:

  • matematik
  • naturvetenskap
  • samhällsvetenskap
  • humaniora
  • estetisk

2. Gör det möjligt för en elev att vid sidan av sina gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet eller högskola.

Vilka spetsutbildningar finns?

För närvarande finns 20 spetsutbildningar på försök på gymnasiet i Sverige. Det finns också ett antal estetiska spetsutbildningar som är riksrekryterande utbildning inom det estetiska programmet.

Vad krävs för att komma in?

Du söker till spetsprogrammen på samma sätt som du söker till vanliga gymnasieprogram. Antagningsprocessen varierar från skola till skola. Det kan vara prov, intervjuer och personliga brev.

Testas fram till 2014

Spetsutbildningar är ett försök som pågår mellan 1 juli 2009 och 30 juni 2014. Försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas innan den eventuellt görs permanent. 10 utbildningar inom matematik eller naturvetenskap och 10 utbildningar inom samhällsvetenskap eller humaniora geografiskt spridda över landet ingår i försöket. Syftet med försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildningar är att ge elever möjlighet att i ökad studietakt fördjupa och bredda sina kunskaper i det ämne de har särskilt intresse för och kunskaper i.

Uppdatering: Skolverket har förlängt försöket med spetsutbildningar till 2022, och utökat försöksmängden till 26 utbildningar i Sverige. Läs mer på Skolverkets webbsida.

Källa: Skolverket.

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV