IB-programmet (International Baccalaureate)

Foto: Stock Exchange

IB-programmet är för dig som siktar mot en internationell karriär och vill ha en utmaning i dina studier. Du pluggar helt på engelska och har samma kursinnehåll och prov som andra IB-elever världen över.

IB-programmet är ett internationellt program som ges på skolor världen över. Programmet leder till ett ”IB diploma” som är en internationellt erkänd examen. Studenter som studerar på ett IB-program kan förflytta sig från en IB-skola till en annan varsomhelst i världen eftersom programmet ser likadant ut överallt och undervisningsspråket är alltid engelska.

Här finns IB-programmen i Sverige

Programmets innehåll

IB-programmet är egentligen tvåårigt men har gjorts som ett treårigt program för att passa svenska regler. Det första året är ett s k "Pre-diploma program", ett förberedande program som innehåller vanliga svenska gymnasiekurser och är en introduktion i att studera på engelska. 

Välj sex kurser

Under år 2 och 3 som är det verkliga IB-diplomprogrammet väljer man 6 ämnen, ett från vardera av följande grupper:

Språk A: Swedish, English
Språk B: English, German, French, Spanish, Swedish
Individuals and societies: Business Management, Economics, History, Psychology
Experimental Sciences: Biology, Chemisty, Physics, Env. systems
Mathematics: Three levels
Electives: Teater, film eller ännu ett ämne från grupperna ovan

Tre ämnen läses på Higher Level (240 timmar) och tre på Standard Level (150 timmar).

Utöver de sex ämnen finns det tre ämnen som alla IB-elever i världen läser. Dessa ämnen ingår i examinationen och är en viktig del i IB-programmet:

1. Theory of Knowledge tränar dig i att tänka kritiskt. Under lektionerna diskuteras logik, etik och filosofi. Betyget i kursen grundas på en uppsats i ämnet och ett muntligt föredrag du håller.

2. Extended essay är en mindre forskningsuppgift i ett av ämnena. Uppsatsen du skriver omfattar 4 000 ord.

3. CAS-programmet, som omfattar creativity, action and service.

  • Creativity – du ägnar dig åt valfri kreativ aktivitet t ex teater, konst, litteratur.

  • Action – du ägnar dig åt någon form av fysisk aktivitet.

  • Service – du ägnar dig åt någon form av välgörenhet i samhället.

Som elev har du stor möjlighet att själv välja vilken aktivitet du vill göra, det diskuteras sedan med din handledare.

Betyg

Betyg ges från höstterminen första året enligt skalan 1-7. Prov finns inte i vanlig mening på IB-programmet förrän i slutet av den sista terminen år 3. Då är det examensprov (Final Exams) i samtliga ämnen. Proven utgör 80 % av elevens betyg. De resterande 20 % grundas på betygsatta uppgifter som kan vara både munliga och skriftliga.

Alla prov, gemensamma för samtliga skolor över hela världen, utformas externt och bedöms av examinatorer, utnämnda av International Baccalaureate Organization.

En elev kan få maximalt 42 poäng på sina ämnesval (6×7) på IB-programmet. Utöver dessa kan man få 1, 2 eller 3 bonuspoäng genom elevens presentationer i Theory of Knowledge och Extended Essay. På IB-programmet kan eleven alltså få max 45 poäng, varav 40 poäng för närvarande motsvarar 20.0 i det svenska betygssystemet. Lägsta poäng för att få ett IB-diplom är 24, varav treor måste ha erhållits i vart och ett av de ämnen som eleven läser på högre nivå (Higher Level). Det sammanlagda värdet av dessa tre får inte understiga 12 poäng. Verket för Högskoleservice har bestämt att minst 4 poäng måste förvärvas i ett ämne för att svenska skolor ska anse eleven vara godkänd i detta ämne.

Så söker du

Söker du till IB-programmet får du göra ett antagningstest i matematik och engelska. Resultaten från dessa prov tillsammans med ditt slutbetyg från årskurs 9 och en intervju du gör med skolan, avgör om du blir antagen.

Leder till ett internationellt diplom

IB-programmet ger dig grundläggande behörighet till högskolor i Sverige och de flesta universitet i utlandet.

IB-programmet är ett akademiskt utmanande gymnasieprogram som på ett bra sätt förbereder dig för vidare universitetsstudier. Efter programmet är du van att studera på engelska, skriva vetenskapliga rapporter, tänka kritiskt och att ta in stora mängder information: Det är kunskaper som du har stor nytta av när du börjar plugga på universitet i Sverige eller utlandet.

Mer information om erkännandet av IB-diplomet världen över finns på ibo.org.

Behörighet till högskolan

Ett International Baccalaureate diploma från en svensk gymnasieskola ger grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. För närvarande konverteras betygen till ett svenskt jämförelsetal: 40 poäng motsvarar ett jämförelsetal på 20,0 i det svenska betygssystemet.

Dock är denna konvertering inte riktigt tillfredsställande eftersom det krävs mycket mer av en elev för att nå 40 poäng på International Baccalaureate Diploma-programmet än 20,0 i den svenska gymnasieskolan. IBDP-elever söker i grupp 1 tillsammans med elever från de nationella programmen. För särskild behörighet krävs lägst betyget 4 i ett ämne.

Läs mer:

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV