Introduktionsprogram gymnasiet

Foto: Gustav Gräll

Fem introduktionsprogram kan hjälpa dig som inte har tillräckliga betyg att komma in på gymnasiet. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Introduktionsprogram kallas de program som vänder sig till elever som inte har uppnått behörighet till nationella program. De ska förbereda eleven för gymnasieprogram eller för arbetsmarknaden. Det finns fem olika program:

Preparandutbildning

 • För dig som gått ut årskurs 9 men inte har behörighet till ett visst nationellt gymnasieprogram (högskoleförberedande eller yrkesprogram).
 • För dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.
 • Utbildningen skapas för en speciell elev och innehåller de grundskoleämnen du inte har godkänt i.
 • Preparandutbildningen pågår högst ett år.
 • Om du uppnår behörighet till ett nationellt gymnasieprogram under läsårets gång kan du bli antagen.

Måste erbjudas av kommunen.

Programinriktat individuellt val

 • För dig som vill gå ett yrkesprogram på gymnasiet, har godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik + fyra andra ämnen ELLER svenska, engelska, matematik + tre andra ämnen.
 • Utbildningen erbjuds för en grupp elever med ett innehåll som är fast innan eleven söker.

Måste inte erbjudas av kommunen.

Yrkesintroduktion

 • Yrkesintroduktion är för dig som vill få det lättare att ta dig in på arbetsmarknaden eller vill komma in på ett yrkesprogram.
 • För dig som inte har tillräckliga betyg för att kunna söka till yrkesprogram.
 • Utbildningen är yrkesinriktad men kan också innehålla karaktärsämnen och praktik.

Individuellt alternativ

 • För dig som ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.
 • För dig som inte har de godkända betyg som krävs för yrkesprogram eller är omotiverad och helt vill avbryta dina studer i gymnasieskolan.
 • Utbildningen utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Bör innehålla grundskoleämnen som du inte har godkänt betyg i men även gymnasieämnen.

Språkintroduktion

 • För dig som nyligen anlänt till Sverige och som behöver förbättra din svenska för att kunna gå vidare till gymnasium eller annan utbildning.
 • Utbildningen innehåller svenska eller svenska som andraspråk. Finns behov ska även finnas möjlighet att studera andra grundskole- och gymnasieämnen som behövs för fortsatt utbildning.

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV