Krav för att komma in på gymnasiet

Foto: Gustav Gräll

Antagningskraven till gymnasiet varierar beroende på vilket program du ska söka. Här är vad som krävs för olika program.

Sökfunktion:

Högskoleförberedande program

För att komma in på ett högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i 12 ämnen. Förutom svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik måste du ha godkänt i:

  • Biologi, fysik och kemi och sex andra ämnen för antagning till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

  • Samhällskunskap, historia, religion och geografi och fem andra ämnen för antagning till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Yrkesprogram

För att komma in på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i 8 ämnen: I svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Läs mer:

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV