Ansökan till gymnasiet

Foto: Stock x.chng

Här hittar du alla viktiga datum, länkar och tips inför ansökningen till gymnasiet.

OBS! Tänk på att noga kolla just din kommuns datum eftersom de skiljer sig beroende på var i Sverige du bor!

Börja söka

I slutet på januari eller början av februari får alla nior ett lösenord till den intagningssajt som finns i din kommun hem i brevlådan. När du fått det gör du ditt val online.

Sista ansökningsdagen

Sista ansökningsdagen varierar beroende på vilken kommun du bor i. Sista ansökningsdag brukar i de flesta kommuner infalla någon gång mellan 1 och 15 februari.

Inträdesprov

I mars genomför flera av de estetiska och engelskspråkiga utbildningar sina inträdesprov. Kolla upp vilka datum som gäller för just din utbildning om du sökt någon med antagningsprov.

Preliminära antagningsresultatet

I slutet av april kan du se ditt preliminära antagningsresultat på antagningssajten.

Omvalsperiod

Från slutet av april fram till mitten av maj pågår omvalsperioden, då du kan göra ändringar i din ansökan.

Slutgiltiga antagningsresultatet

I början av juli visas de slutgiltiga antagningsresultaten på antagningssajten. Sista dagen för att svara på antagningsresultatet och bekräfta vad du valt att gå brukar ligga runt 20 juli.

Gymnasiet börjar

I slutet av augusti börjar din gymnasieutbildning. Kolla upp exakt datum som gäller för utbildningen du kom in på, det varierar något runt om i Sverige.

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV