Utbildningar
Art director

24 utbildningar och kurser

Art-director

Är du intresserad av en art director-utbildning?

En art director, eller AD som det kallas i dagligt tal, arbetar med bild, grafisk form och design inom kommunikation-, medie- och underhållningsbranscherna. AD:n jobbar med bildidéer, typografi och utformning av den produkt som ska tas fram. Det kan vara en skriftlig rapport, reklamfilm, digital kampanj, webbsida eller något annat. Att arbeta som AD är att leda en kreativ process i ett ständigt grupparbete.

Art directorn styr den kreativa processen och är visuellt ansvarig i projektet. Det innebär bland annat att göra skisser, regissera fotograferingar, beställa illustrationer och övervaka produktionen fram till det färdiga resultatet.

En vanlig arbetsform i projektgruppen är att spåna fritt för att få fram många olika idéer. Alla idéer prövas och kritiseras öppet så att de bästa sållas fram. Projektgruppens medlemmar måste tåla att få sina förslag hårt granskade innan de eventuellt accepteras. En AD måste vara kreativ och idérik. Det är också nödvändigt med konstnärlig talang och sinne för att kommunicera med bild och form. En god allmänbildning och känsla för trender är nödvändigt.

Läs mer om yrket och se lönestatistik.

Fråga SYV