Utbildningar
Behandlingspedagog

26 utbildningar och kurser

Behandlingspedagog

Är du intresserad av en utbildning till behandlingspedagog?

Som behandlingspedagog arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som har svåra problem. Det kan exempelvis röra sig om barn som mår dåligt beroende på svåra uppväxtförhållanden med inslag av våld, övergrepp, missbruk av alkohol eller andra droger. Man kan även arbeta med personer som har missbruksproblem. En stor del av arbetet sker i den praktiska vardagen med klienterna.

Socialpedagog innefattar liknande arbetsuppgifter, hitta utbildningar till socialpedagog.

Se lönestatistik för yrket.

Fråga SYV