Utbildningar
Dietist

29 utbildningar och kurser

Vad leder en dietistutbildning till?

Dietisten jobbar framförallt inom hälso- och sjukvården men kan även finnas inom kommunerna, framförallt inom barn- och äldreomsorg. Dietister arbetar också i forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost och hälsa, eller som produktspecialister inom nutritionsföretag och livsmedelsindustri. En del dietister driver egna företag till exempel inom folkhälso- och idrottsrörelsen. Arbetsuppgifterna handlar om att förebygga, lindra och bota sjukdomar genom rätt näring.

Utbildning till dietist

För att bli dietist krävs att du går det treåriga dietistprogrammet på högskolan. Efter examen kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Fråga SYV