Utbildningar
Fritidspedagog

24 utbildningar och kurser

Vad leder en utbildning inom fritidsledare till?

Att studera till fritidsledare ger en djupare förståelse för barns behov och utveckling. Utbildningarna leder till jobb inom främst skola, fritidsverksamhet och förskola. De jobb som finns inom ramen för fritidsledarutbildningar är exempelvis fritidspedagog, barnskötare och elevassistent. Om du får ett arbete inom förskolan så jobbar du med att förbereda barn inför skolstart.

Hitta alla utbildningar inom fritidsledare på AllaStudier.se

Fråga SYV