Utbildningar
Ingenjör bygg

288 utbildningar och kurser

Vill du bli byggnadsingenjör?

En stor del av miljön runt omkring oss består av olika byggnadsverk till exempel vägar, hus och anläggningar. Som ingenjör inom byggbranschen kan man vara med och skapa värden som består i årtionden framåt. Arbetsuppgifterna för en byggingenjör är många och varierande och spänner över ett brett verksamhetsområde. En utbildad civilingenjör arbetar oftare i beslutsfattande positioner och med utvecklingsarbete än en högskoleingenjör.

Att kontrollera pågående byggen och besiktiga färdiga byggen är en annan arbetsuppgift för ingenjörer med byggteknisk utbildning. Arbetsledaren inom bygg är den ingenjör som leder bygget ute på byggarbetsplatsen. På de större byggena finns fler arbetsledare som ansvarar för var sin del. Som platschef har man en eller flera arbetsledare under sig men på små byggen kan platschefen och arbetsledaren vara samma person.

Läs mer om yrket, se lönestatistik och framtidsprognoser.

Fråga SYV