Utbildningar
Logistik

271 utbildningar och kurser

Vad leder en utbildning inom logistik till?

Som inköpare, eller upphandlare som det heter om man jobbar inom offentlig verksamhet, jobbar du med inköp av varor och tjänster. Det handlar om att ha kunskap om hur stor åtgång det är på en viss produkt. Inköpare och upphandlare ansvarar för valet av leverantör och har både kontakt med befintliga leverantörer och söker nya leverantörer.

En produktionsplanerare planlägger produktionen på kort och lång sikt i ett tillverkande eller tjänsteproducerande företag. Som informationslogistiker arbetar man med att utveckla och effektivisera informationsflöden i företag och organisationer. En transportplanerare planlägger och styr materialflöden mellan företag.

Fråga SYV