Utbildningar
Medicinsk sekreterare

33 utbildningar och kurser

Medicinsk sekreterare

Är du intresserad av en utbildning till medicinsk sekreterare?

Servicekänsla och intresse för människor är egenskaper man bör ha för att passa som medicinsk sekreterare. Medicinska sekreterare arbetar inom hälso- och sjukvård vid sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Även på privata mottagningar, inom läkemedelsindustrin och vid medicinska forskningsinstitutioner är vanliga arbetsplatser. Medicinska sekreterare kallas också för läkarsekreterare och vårdadministrativsekreterare.

Att skriva patientjournaler och att svara för hanteringen av journalerna är några av de viktigaste arbetsuppgifterna. Patientjournalerna är viktiga när läkare, sjuksköterskor och psykologer utvärderar och bedömer patienternas behandling, men uppgifter i journalerna används också för forskning. I arbetet registreras diagnoser och medicinska åtgärder.

En arbetsuppgift för medicinska sekreterare som arbetar inom slutenvården är att tillsammans med läkaren klassificera diagnoserna rätt enligt DRG (Diagnos Relaterade Grupper). Att arbeta med detta kräver vidareutbildning och blir allt vanligare eftersom ersättningen enheten får för behandlingen av patienten baseras på detta.

På många arbetsplatser arbetare medicinska läkarsekreterare i arbetslag där flera yrkeskategorier är representerade. Man kan också ha arbetsledande funktioner. Som medicinsk sekreterare kan man då kallas klinikassistent , avdelningschef ,verksamhetschef eller expeditionsföreståndare.

Läs mer om yrket, se lönestatistik och framtidsprognoser för yrket.

Fråga SYV