Utbildningar
Projektledare

349 utbildningar och kurser

Projektledare

Är du intresserad av en projektledarutbildning?

En projektledare planerar, leder och styr projekt. Projektledaren ska kunna skapa ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet och stimulera nytänkande.I arbetet ingår att samordna de olika uppdrag och arbetsuppgifter som hör till projektet. En viktig uppgift är att se till att alla i projektgruppen har projektets syfte och mål klart för sig. Projektledning kan ske vid sidan av andra uppgifter i ett företag eller en organisation. Samtidigt sker en utveckling som innebär att projektledning också har utvecklats till ett eget yrke. En projektledare med god ledarkompetens kan leda olika verksamheter utan att ha kunskap i detalj om dessa. Däremot krävs beslutsförmåga vid oenigheter i projektet. Projektledaren har oftast inte personalansvar.

Ett projekt är ett tidsbegränsat uppdrag med ett tydligt mål och egen budget. Projekt har en start och ett slut, då resultatet ska levereras till den som beställt projektet. Oftast inleds arbetet med en förberedelsefas där man utreder finansieringen och möjligheten att uppnå sitt mål. Om projektet ska genomföras är det viktigt att sätta samman en projektgrupp med olika komptenser där alla strävar åt samma håll.

Projektledaren ska kunna planera, organisera, marknadsföra och utvärdera. Viktigast av allt är att projektledaren kan leda och entusiasmera människor. Medarbetarna behöver bli sedda för att kunna vara kreativa. Deras bidrag till problemlösning är grunden för ett bra resultat. Projektledaren ska organisera arbetet så att resurserna används väl och resultatet blir som planerat. Kunskaper i gruppdynamik är värdefulla.

Läs mer om yrket och se lönestatistik.

Fråga SYV