Utbildningar
Sjuksköterska

446 utbildningar och kurser

Vad kan en sjuksköterskeutbildning leda till?

Sjuksköterska ansvarar för att patienternas omvårdnad ska vara så bra som möjligt . Arbetsuppgifterna är varierande och kan till exempel vara högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar, att förbereda och ge medicin, hjälpa patienterna med vardagliga bestyr som att äta och gå på toaletten. En viktig del i arbetet är att vara ett stöd mentalt eftersom många patienter mår dåligt psykiskt.

Sjuksköterskan är arbetsledare för att organisera omvårdnaden för patienterna och se till att undersköterskor och annan vårdpersonal ger bästa tänkbara service.

En sjuksköterska arbetsuppgifter varierar beroende på arbetsplats, man hittar dem på vitt skilda ställen, alltifrån skolhälsovård och kirurgi till äldrevård och psykiatri.

Utbildning

Sjuksköterskeprogrammet är ett treårigt högskoleprogram där teoretiska avsnitt varvas med perioder av praktik ute på sjukhus.

Fråga SYV