Utbildningar
Socialpedagog

112 utbildningar och kurser

Socialpedagog

Är du intresserad av en utbildning till socialpedagog?

Som socialpedagog, eller behandlingsassistent, arbetar man med människor som har psykosociala problem av olika slag. Jobbet är ofta psykiskt krävande, men det är ett arbete som ger mycket tillbaka för den som vill engagera sig i andra människor. Socialpedagogen, eller behandlingsassistenten, kan arbeta på en institution, men man kan också arbeta med barn, ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv, till exempel ett behandlingshem eller ungdomshem. Arbetsplatserna drivs oftast i privat regi, men även av stat, kommun och landsting. Man kan också arbeta inom kriminalvärden.

Arbetar man inom kriminalvården kan arbetet till exempel handla om att leda behandlingsarbetet och ge de intagna råd och hjälp i personliga, sociala och ekonomiska frågor. Man hjälper de intagna med kontakter i samhället utanför anstalten och förbereder dem inför frigivningen.

Socialpedagoger med utbildning på högskolenivå kan även arbeta med andra arbetsuppgifter, dessa yrken benämns inom socionomyrken.

Behandlingspedagog innefattar liknande arbetsuppgifter, hitta utbildningar till behandlingspedagog.

Läs mer om yrket, se lönestatistik och framtidsprognoser.

Fråga SYV