Utbildningar
Socionom

90 utbildningar och kurser

Socionom

Är du intresserad av en socionomutbildning?

Socionom är en examensbeteckning för dem som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. En socionom har möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området.Gemensamt för dessa yrken är att man arbetar med människor i olika skeden av livet. Ofta möter man människor i svåra situationer. I de yrken som socionomer arbetar inom hjälper man människor att själv göra förändringar i sina liv. Det är viktigt att ha stor kunskap i hur både människor, grupper och samhället fungerar. Att kunna se helheten i sitt arbete samtidigt som man har förmågan att visa empati för den enskilde.

Tidigare har socionomer oftast varit anställda inom kommun, landsting eller staten. Idag är det relativt vanligt att socionomer väljer att arbeta inom privata företag eller att vara egna företagare.

Två vanliga yrken som nyutexaminerad socionom:

Socialsekreteraren arbetar inom socialtjänsten då man främst arbetar med personer och familjer som har behov av socialt stöd. Socialsekreteraren gör utredningar och bedömningar om försörjningsstöd, samtalsstöd och andra stödinsatser.

Biståndsbedömaren arbetar inom socialförvaltningen och har till uppgift att bedöma den enskildes behov av praktisk hjälp och stöd från samhället. Det kan till exempel handla om rätt till färdtjänst, personlig assistans eller särskilt boende.

Läs mer om yrket, se lönestatistik och framtidsprognoser.

Fråga SYV