Utbildningar
Svetsare

55 utbildningar och kurser

Vad leder en utbildning med inriktning svetsteknik till?

Som svetsare jobbar man med att sammanfoga metallmaterial genom olika svetstekniker. Svetsning utförs t ex inom bilindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete.

Som automatsvetsare fogar man samman metalldelar med hjälp av en automatsvetsutrustning eller svetsrobot. Som rörsvetsare utför man kvalificerad svetsning i stål och rostfritt stål. Som gasskärare skär man efter ritningar ut detaljer av metallmateria. Man kapar också produkter som grovplåt och balkar. Verktygen som används är skärbrännare, skärmaskin eller plasmaskärutrustning.

Svetsutbildning

Utbildning till svetsare finns på gymnasieskolans industritekniska program, med inriktning svetsteknik. Det finns också svetsutbildning på Yrkeshögskolan.

Ofta krävs europalicens enligt EN-287 för respektive svetsmetod. Prov för licensen brukar erbjudas på utbildningarna.

Fråga SYV