Utbildningar
Undersköterska

167 utbildningar och kurser

Undersköterska

Är du intresserad av en utbildning till undersköterska?

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar.Att kunna leva sig in i andras situation är alltid viktigt. Man kan arbeta inom följande områden: äldreomsorg, funktionshinderområdet, psykiatri och hälso- och sjukvård.

Inom hemtjänsten skiftar arbetsuppgifterna mycket. Det kan handla om allt från att ge stöd för att klara av det vardagliga i hemmet som exempelvis tillaga sin mat, göra inköp, städa till att sköta hygienen, byta kläder ge sårvård och att ta medicin. Ibland kan det handla om att finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självstädnigt liv som möjligt. Om man är anställd på ett äldreboende är det i princip samma arbetsuppgifter som utförs, men man har en fast arbetsplats i stället för att åka runt.

Inom ovan nämnda verksamheter kan också vårdbiträden vara anställda. De har i stort liknande arbetsuppgifter men utbildningsbakgrunden har tidigare skiljts sig åt. Idag finns ingen formell utbildning till vårdbiträde. Enligt Socialstyrelsen rekommendation ska alla som arbetar inom vård och omsorg ha en grundutbildning. Detta kan innebära att arbetsgivare kommer att välja undersköterskor istället för vårdbiträden under kommande pensionsavgångar. Man kan också arbeta med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning.

På sjukhus arbetar undersköterskor med omsorg och stöd till patienten. De kan också vara ansvariga för material och förråd på avdelningen så att den fungerar. Undersköterskor arbetar också på mottagningar och vårdcentraler då är det vanligt att man jobbar med att assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar.

Läs mer om yrket, se lönestatistik och framtidsprognoser.

Fråga SYV