Utbildningar
Vvs

73 utbildningar och kurser

VVS-utbildning

Är du intresserad av en VVS-utbildning?

VVS-ingenjören arbetar med tekniska lösningar och konstruktioner av exempelvis värmeproduktionsanläggningar, ventilations- och sanitetssystem. Det kan gälla både system i byggnader av olika slag, infrastrukturprojekt som tunnelbyggen, eller idrottsarenor. Energifrågor och energioptimering är viktiga arbetsområden för VVS-ingenjören. Det kan till exempel gälla tekniska lösningar för att utnyttja energi så effektivt som möjligt vid uppvärmning av bostäder.
VVS-ingenjörens arbete kan röra allt från planering/projektering och konstruktion av exempelvis ventilations- och uppvärmingssystem, till att ansvara för ett helt projekt från anbud till slutbesiktning. Det är vanligt att vara anställd vid ett konsultföretag och arbeta på uppdrag åt andra företag. Då ingår det mycket kundkontakter i jobbet. Det innebär att ett visst mått av försäljning ingår i arbetsuppgifterna.

För att kunna arbeta som VVS-ingenjör krävs kunskaper både i ventilations-, värme- och kylsystems funktion och hur dessa regleras. Även elteknik och frågor som har med elinstallationer att göra kan ingå i jobbet. För att ta fram ritningar används CAD-program och datorstöd används också vid beräkningar under kostruktionsarbetet. VVS-ingenjör kan även kallas installationsingenjör. Se lönestatistik för VVS-ingenjör.

VVS-montörer installerar och reparerar rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i alla typer av fastigheter. Industrirörmontörer arbetar enbart med industrifastigheter.Till skillnad från VVS-montörer jobbar industrirörmontörer bara med grövre rör som kräver mycket svetsning. VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS-montörer kan vara anställda på VVS-installationsföretag, fastighetsbolag, industriföretag, sjukhus eller har eget företag. Industrirörmontörerarbetar på större industrier med processledningar. Det kan till exempel vara kraftverk, kemiska industrier och läkemedelsindustrier.

VVS-montörer arbetar med installationer vid ny- och ombyggnation, men också med service och reparationer. En arbetsuppgift kan handla om att montera rörledningar och olika värmesystem.

Industrirörmontörer installerar rörsystem som transporterar vätskor och gaser som används i tillverkningsindustrin. Inom industrin har rören större dimensioner och arbetet innehåller mycket mer svetsning.

Läs mer om yrket som VVS-monör / Industrimontör, se lönestatikstik och framtidsprognoser.

Fråga SYV