Längd: 7,5
Typ: Kurs
Nivå: Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod: 1052RV
Typ av huvudman: Statlig
Förkunskapskrav: Endast grundläggande behörighet krävs

Beskrivning

Södertörns högskola

Alfred Nobels allé 7
141 52  Huddinge
Sverige
www.sh.se