Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete för Elektronikingenjörsutbildning

Högskolan i Gävle

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EE471C
Förkunskapskrav: Godkända kurser om minst 120 hp i matematik, huvudområde och andra för examensarbetet viktiga kurser. Kurser med innhåll som är relevant för examensarbetets genomförande skall vara avklarade.

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Fråga SYV