Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Magisterexamen
Programkod:SAENM
Förkunskapskrav: - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng- 90 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi- Engelska 6
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV