Längd:120 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Masterexamen
Programkod:TAEMA
Förkunskapskrav: - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng- 90 högskolepoäng inom huvudområdet elektronik, inklusive/samt 7,5 hp signalbehandling- 30 hp matematik innefattande studier i linjär algebra och flervariabelanalys.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV